oaktat


oaktat
• fastän, ehuru, oaktat, visserligen, trots att
• trots, oaktat, oavsett

Svensk synonymlexikon. 2013.